Quy trình đặt hàng – Thanh toán

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG :

Sau khi chốt giá cả, số lượng với MINH TRÍ, khách hàng vui lòng thanh toán tiền tạm ứng để sản xuất hàng

Sản xuất mẫu :

– Thời gian sản xuất mẫu: 4-5 ngày

– Chi phí làm mẫu : 400.000 – 700.000đ (sẽ được trừ ra khi đặt hàng)